Velkommen til Storåskolen - kommunal specialskole. En skole - to afdelinger

Odinsvej: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder - fra elever med svære multiple funktionsnedsættelser til velfungerende børn med fx downs syndrom.

Måbjerg: Elever med vanskeligheder inden for autismespektret fx Aspergers, atypisk autisme, infantil autisme, GUA, GUU, NLD. Vanskeligheder inden for det kommunikative, det sociale samt forestillingsevne, der kommer til udtryk gennem forskellige grader af funktionsniveau.