Takst

Elever på Odinsvej

Odinsvej er organiseret i fire afdelinger.
Eleverne i yngste, mellemste og ældste bliver desuden fordelt i grupper under hensyntagen til funktionsniveau, fysiske og mentale alder, social og kommunikative niveau mv. I mindre grad skeles til det faktiske klassetrin.

MH-klassen er for elever med multiple funktionsnedsættelser. Der er elever med store bevægelsesvanskeligheder og funktionsnedsættelser i sanseapparaterne. 

Flere af eleverne har ikke sprog, og fælles for alle eleverne i klassen er, at de er helt afhængige af at få hjælp til såvel pleje og omsorg som til at udvikle færdigheder indenfor kommunikation.

 

Samarbejde

Som specialskole er vi naturligvis specialiseret i specialundervisning generelt. 

Desuden har vi organiseret os internt, så vi kan trække på forskellige specialister.

Vi har tale/hørelærere, specialister i It, visuelle redskaber, neuropædagogik, taktil stimulation, autismespecifik pædagogik og undervisningsrelateret fysio- og ergoterapi.

Eksternt trækker vi på psykologbistand fra PPR, synsvejleder og kommunikatinsvejleder fra Center for Kommunikation, den kommunale sundhedspleje og læsekonsulenter mv.