Hygge med spil

Opdeling af Lilleå

SFH grupperne Yngste, Mellemste og Ældste er fysisk placeret i de enkelte afdelinger, som børnene er tilknyttet i skoletiden. Er dit barn tilmeldt SFH, har du automatisk mulighed for at benytte såvel morgen- som eftermiddagspasning. 

Alle børn er tilknyttet en kontaktpædagog, som i samarbejde med kontaktlæreren har det overordnede ansvar for samarbejdet med forældrene. De er samtidig tovholdere for, at elevplanen revideres og følges.

Bagning

Dagen i Lilleå

Vi prioriterer de sociale relationer højt, da det bl.a. er i SFH'en, at børnene kan skabe de gode venskaber.

Vi arbejder meget med leg og bevægelse og anvender ofte skolens gymnastiksal, legeplads og nærområdets muligheder. Bagning er også en populær aktivitet. Der er plads til at være teenager, da den ældste gruppe har fokus på det at være ung og de udfordringer, det kan give.

MGP

Ferieperioder

I skolens ferier har SFH åbent hele dagen. Her tager vi tit på ture ud af huset til skov og stand mv.
Skolen har egen bus, som SFH'en frit kan benytte i ferieperioder.

I ferier har vi mulighed for at lave længere temaforløb, hvor vi fx arbejder med projekter som MGP, Olympiade og bålmad.