Klar

Visitationsprocedure

Skolen optager kun elever, der er visiteret af handlekommunen. I Holstebro Kommune skal skolelederen på distriksskolen sætte eleven på dagsorden i visitatinsudvalget for skoleområdet. Spørg distrikstsskolen eller PPR, hvis du er i tvivl.

Man er altid velkommen til at komme på besøg, hvis man er udersøgende i forhold til mulige skoletilbud. Kontakt venligst skolen forud, så vi kan være klar til at tage imod jer.

Parat

Møde med skolen

Når visitationsproceduren er afsluttet, et er indskrivningsmøde det næste, der skal ske.

Mødet er en dialog, hvor gensidige forventninger bliver afstemt, og faktuel information om eleven bliver delt.

For os er det væsentligt at vide så meget om den kommende elev som muligt.

Start

Skolestart

Mange elever starter i forbindelse med et nyt skoleår, men nogle kommer til i løbet af året.

Hos os har vi kke førskolegrupper, som andre skoler arbejder med. I stedet nyder vores kommende elever den lidt større opmærksomhed på den afleverende institution i de sidste måneder inden skolestart.

Nogle forældre vælger at køre deres børn de første dage til og fra skole. Andre starter med bus fra den første dag.